KastelenInNederland.nl
help zoeken

Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht

Auteur(s)
A.G.M. Spiekhout
Titel
Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht
Uitgave
Rijksuniversiteit Groningen : Groningen
Jaar, druk
2020 : 1e
Aantal bladzijden
808
Onderwerp
Geschiedenis
Kaarten
Ja
Foto's
Ja
Index
Nee
Tekeningen
Ja
Kasteel plattegronden
Ja
Literatuur verwijzingen
Ja
Noten
Ja
ISBN
978-90-5345-273-8
Bouwgeschiedenis
Matige kwaliteit
Bewonings geschiedenis
Goede kwaliteit
Niveau
wetenschappelijk
boek omslag

Annotatie

Een hardcover boek prettig leesbaar lettertype met zeer veel kleurige illustraties.

Dit lijvige en doorwrochte proefschrift levert een zeer goede bijdrage aan het kasteelonderzoek en de kasteelinformatie van het Oversticht. Het proefschrift kan qua inhoud naast het boek 1000 jaar kastelen en Middeleeuwse Woontorens worden gezet.

In vier kernhoofdstukken wordt het begrip kastelenlandschap samen met het Oversticht benaderd. Hierbij worden verschillende bronnen gebruikt; bestaande boeken, tekeningen, archeologie, kaarten, bouwhistorie en de archivalische bronnen. Vooral de relatie met de Utrechtse bisschop en de kastelen komt aan bod. In hoofdstuk 4 wordt de relatie tussen het kasteel de Hunenborg en het kastelenlandschap benaderd. Daarna wordt een klein kastelengebied (Goor, Diepenheim) in ogenschouw genomen om deze te testen met de definitie van het begrip kastelenlandschap. In hoofdstuk 6 worden conclusies getrokken uit de vraagstelling en de gepresenteerde model (het kastelenlandschap). Vervolgens een catalogus met 134 kastelen, afsluitend met 200 bladzijden aan bijlagen. Al met al een stevig proefschrift.